COVID-19 Регистрация за ваксинация

Идентификация Моля, въведете кодът, който сте получили, и данните, с които сте запазили вашия час за имунизация